עמותות וחברות לתועלת הציבור

עמותות וחברות לתועלת הציבור - מדובר במגזר שלם של גופים ללא כל כוונות רווח המוקמים למטרות ציבוריות. מעצם הגדרתם ככאלה, הדין החל על תאגידים אלה שונה ונבדל מהדין החל על מגזר הגופים העסקיים. כך למשל, הדין החל על עמותות הינו חוק העמותות ואילו הדין החל על חברות לתועלת הציבור הינו חוק החברות (במסגרת פרק נפרד המוקדש לכך). בנוסף לכך, על עמותות וחברות לתועלת הציבור חלים כללי ניהול תקין של רשם העמותות וההקדשות. משרדנו אף מייצג עמותות וחברות לתועלת הציבור בערכאות המשפטיות השונות וכן מול מוסדות המדינה.
במסגרת תחום זה משרדנו עוסק בנושאים הבאים:
do הקמת עמותות וחברות לתועלת הציבור
do פירוק עמותות וחברות לתועלת הציבור
do מיזוג עמותות וחברות לתועלת הציבור
do בקשות לאישור ניהול תקין
do בקשות לקבלת זיכוי ממס לתורמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
do ליווי משפטי במהלך ביקורות עומק
do עריכת תקנונים
do עריכת פרוטוקולים
do דיווחים שוטפים לרשויות המדינה
do מכרזים
אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין המצוי בתחום עיסוקינו.

ארנסט גדייב

פרטי התקשרות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  050-3966629

 03-5089040
 03-5089055
  רח' רוטשילד 55, (בית אלברט)     ראשל"צ